بهروز گل محمدی

درباره من

دکتر بهروز گل محمدی
image

دانشیار گروه آموزشی تربیت بدنی @ دانشکده علوم انسانی

دکتر بهروز گل محمدی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان...

محقق گوگل

(1403/4/29)

استنادات

65

h-index

4

i10-index

2

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

1396-1401

معاون دانشجویی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1393-1396

رئیس دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

1386-1393

مدیرگروه علوم ورزشی

دانشگاه سمنان

1372-1391

مدیر تربیت بدنی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1391-1393

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

1398-1401

معاون فرهنگی دانشگاه

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مربی شنا، بدمینتون و والیبال

برگزاری کارگاه های ماساژ ورزشی کلاسیک

اولویت های پژوهشی

مهارت های ذهنی، روان شناسی ورزشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23
ارتباط استحکام ذهنی با موفقیت ورزشی در زنان و مردان رزمی کار
مطالعات روان شناسی ورزشی(2016)
9111296003, ^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی
ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم بین المللی در بیماران تصلب چندگانه
رفتار حرکتی(2016)
^ولی اله کاشانی*, ^بهروز گل محمدی, 9211299004
بررسی تاثیر تمرین ویبریشن کل بدن و تمرین ذهنی بر تعادل مردان سالمند
سالمند(2015)
9011290005, مهدی سهرابی, ^بهروز گل محمدی, نورالدین کریمی, رباب صحاف, مصطفی رحیمی*
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ اجرای روان در بازی‎های کامپیوتری
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2018)
^ولی اله کاشانی*, 9311299001, ^بهروز گل محمدی
مقایسه اثر استفاده از دستگاه شبیهساز و تصویرسازی ذهنی حرکت فنون خلبانی بر عملکرد خلبانان پهپاد ورزشکار
طب نظامی(2017)
^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی, 9311299005
تعیین روایی عاملی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس بلند اجرای روان در ورزشکاران
مطالعات روان شناسی ورزشی(2017)
9311299001, ^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی
تأثیر محرومیت از خواب و مداخله پس‌گستر بر یادگیری ناپیوسته مهارت پرتاب آزاد بسکتبال
پژوهش در ورزش تربیتی(2017)
^احمد نیک روان*, ^بهروز گل محمدی, 9311299007
Psychometric Properties of the Persian Version of Children’s Active Play Imagery Questionnaire
ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE(2017)
^وحید کاشانی*, ^بهروز گل محمدی, منصوره مکبریان
تأثیر یک دوره برنامه آرام سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه ماهر فوتبال
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2018)
^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی, 9111295006
اثربخشی برنامه تمرینی اسپارک و نوروفیدبک بر سطح کورتیزول کودکان مبتلا به اوتیسم
روان شناسی بالینی(2018)
^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی, 9411293006
طراحی و ساخت نرم افزار زمان واکنش و زمانبندی پیش بین انطباقی
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی(2017)
^بهروز گل محمدی*
آماده سازی نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن برای سالمندان
روان شناسی بالینی(2019)
^ولی اله کاشانی*, ^بهروز گل محمدی, سمانه عطارزاده فدکی
تعیین روایی و پایایی نسخۀ خلاصه‌شدۀ آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2019)
^ولی اله کاشانی, منصوره مکبریان*, ^بهروز گل محمدی, 9411293005
اثربخشی مدل ذهن‌آگاهی مبتنی بر ارتقای عملکرد ورزشی (MSPE) بر توجه، برنامه‌ریزی و عملکرد ورزشی جودوکاران نخبه
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2020)
9421427003, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^بهروز گل محمدی
مقایسه ادراک موفقیت، سرسختی روانشناختی و نظم جویی هیجانی در بین ورزشکاران با و بدون کاهش وزن
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی(2020)
میثم شاه حسینی*, 9311428015, ^بهروز گل محمدی
چالش‌های روانشناختی و تحولی افراد در قرنطینه در پاندمی COVID-19: یک مطالعه کیفی
روان شناسی بالینی(2021)
زینب موسوی الملکی, فائزه فرهادی سیادشت*, ^بهروز گل محمدی, مرضیه هاشمی
The impact of extroverted and introverted coach on the functions of observational learning of teenage Basketball players
Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS)(2022)
^بهروز گل محمدی*, بهروز عبدلی, 9412299003
ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ فرایندهای تغییر در تمرین مهارت‎های روانشناختی
روانشناسی ورزش(2023)
^وحید کاشانی*, ^بهروز گل محمدی
مقایسۀ ویژگی های شخصیتی خودپایی و هیجان خواهی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه
(2013)
حسن خلجی, ^بهروز گل محمدی, فهیمه کلانتری
اثربخشی برنامه حرکتی اسپارک بر اضطراب کودکان
مجله ذهن، حرکت و رفتار(0)
^بهروز گل محمدی, 9512299001
تأثیر خستگی ذهنی حاد بر عملکرد بازیکنان نیمه ماهر بدمینتون
مجله ذهن، حرکت و رفتار(0)
^بهروز گل محمدی, ^وحید کاشانی, 9822293001
تدوین و استانداردسازی پرسشنامۀ سنجش هوش حرکتی- جسمانی در جامعۀ ایرانی
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2023)
علیرضا بهرامی, جلیل مرادی*, ^بهروز گل محمدی, مرضیه سادات سجادی نژاد
پیش بینی شادکامی و سلامت روان دبیران تربیت بدنی بر اساس سرسختی ذهنی
مجله ذهن، حرکت و رفتار(2022)
^بهروز گل محمدی*, ^وحید کاشانی, 9811299009
تاثیر برنامه منتخب تعادلی روی توپ و مقاومتی ثبات مرکزی بر تعادل زنان سالمند
(2015)
^بهروز گل محمدی, ^حکیمه اکبری
تاثیر برنامه حرکتی پیش رونده بر بهبود مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2015)
^بهروز گل محمدی, ^حکیمه اکبری
ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی تکلیف برای فعّالیت‌های روزمرۀ سالمندان
روان شناسی بالینی(2015)
^بهروز گل محمدی, ^ولی اله کاشانی, 9211299009
آسیب های ورزشی
(1998)
^بهروز گل محمدی
گرم کردن و سرد کردن بدن با تمرینات کششی
(1997)
^بهروز گل محمدی
کفش های دوومیدانی را چگونه انتخاب کنیم ؟
(1997)
^بهروز گل محمدی
عقاید نادرست درباره تمرینات ورزشی و ارائه پاسخهای صحیح
(1996)
^بهروز گل محمدی
کوفتگی عضلانی
(1996)
^بهروز گل محمدی
مراقبت و جلوگیری از آسیب های پشت
(1996)
^بهروز گل محمدی
سن و ورزش
(1995)
^بهروز گل محمدی
تجزیه و تحلیل مقایسه ای ارزش های زندگی ورزشکاران ایران و روسیه
(2006)
^بهروز گل محمدی
تجزیه و تحلیل مقایسه ای برخی از ویژگی های فردی ورزشکاران ایران وروسیه
(2006)
^بهروز گل محمدی
Comparison of the fear of falling among old women active in water sports and disabled old women
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی(2015-09-25)
^ولی اله کاشانی, ^بهروز گل محمدی
Determining the validity and reliability of sport Persian version of effectiveness in fall, international form in the elderly
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی(2015-09-25)
^ولی اله کاشانی, ^بهروز گل محمدی
تأثیر محرومیت از خواب بر یادگیری ناپیوسته مهارت پرتاب آزاد بسکتبال
دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی(2016-09-29)
^بهروز گل محمدی, 9311299007, ^احمد نیک روان*
بررسی تاثیر شبیه سازی رایانه ای فوتبال بر زمان واکنش انتخابی
دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2018-10-25)
9411293002, ^احمد نیک روان*, ^بهروز گل محمدی
مقایسه خصوصیات خلقی شمشیربازان ایران و روسیه
همایش بین المللی تربیت بدنی و ورزش(2008-06-03)
^بهروز گل محمدی
شهمیرزاد و گردشگری ورزشی
همایش ملی توانمندیها ، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان سمنان(2008-02-18)
^بهروز گل محمدی
بررسی و مقایسه سطح عزت نفس معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار
همایش تربیت بدنی و ورزش(2006-05-22)
^بهروز گل محمدی
مقایسه زمان واکنش و دقت در پیش بینی بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار
ششمین همایش بین المللی علمی و تجربی یادبود رودیک(2010-06-07)
^بهروز گل محمدی
مقایسه عزت نفس دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه سمنان
دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی(2013-05-10)
^روح اله حق شناس, ^بهروز گل محمدی
تاثیر بازی های رایانه ای بر زمان واکنش ساده دانش آموزان دختر نوجوان
دومین همایش علمی- دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سمنان(2013-12-16)
^بهروز گل محمدی, ^فاطمه رضائی
تاثیر برنامه منتخب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی(2014-05-15)
^حکیمه اکبری, ^بهروز گل محمدی
اثر بازی های رایانه ای در زمان واکنش دختران نوجوان
همایش ملی نقش ورزش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار(2015-01-31)
^بهروز گل محمدی, ^فاطمه رضائی
مقايسة تأثير تحريكات لمسي حركتي و مراقبت كانگورويي بر رشد جسماني نوزادان نارس
ناظم دهكردي ميترا(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير موسيقي بر اكتساب و يادگيري تيراندازان با سطح اضطراب بالا
صالح طريق شيما(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير خستگي ذهني و موسيقي بر تعادل سالمندان
كريمي قهدريجاني سميرا(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير تمرينات واقعيت مجازي بر يادگيري مهارت هاي فوتبال در كودكان
گلچهره مسعود(تاریخ دفاع: 1401/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي هاي روانسنجي نسخه كوتاه پرسشنامه 48 سوالي سرسختي ذهني
عبدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي يك دوره تمرينات ريتميك كوبه اي بدن برتعادل و انعطاف پذيري شناختي سالمندان
خاكشورمقدم نجمه(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‌هاي روان‌سنجي نسخه فارسي مقياس كوتاه عزم در ورزشكاران
مقدسي اميرمحمد(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط بين شاخص¬هاي ايمني-التهابي با پاسخ هاي اضطراب رقابتي در ورزشكاران كاراته دختر نخبه طي دوره رقابت
كنشلو مريم(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار عاملي پرسشنامه دشواري كار در بيماران تصلب چندگانه(ام.اس)
ميرلوحي فاطمه سادات(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي پرسشنامه ترس از ابتلا به ويروس كرونا در ورزشكاران
رضايي اهوانويي مهكامه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير حاد خستگي ذهني بر عملكرد بازيكنان نيمه ماهر بدمينتون
خدايي ندا(تاریخ دفاع: 1401/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير يك دوره تمرين اسپارك بر روي كيفيت خواب و سطح پرخاشگري كودكان 4 تا 8 سال
محمدنژاد امنه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي نسخه فارسي مقياس نگراني از تصوير بدني مردانه
رمضانلو هادي(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني شادكامي و سلامت روان دبيران تربيت بدني براساس سرسختي ذهني
مهدي يي وجيهه(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير 8 هفته تمرين ورزشي با وزن بدن بر ترس از ابتلا به بيماري كوويد-19 و سلامت عمومي دانشجويان‌
قوانلو مهرانه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير انتشار ويروس كرونا بر كيفيت زندگي افراد سالمند فعال و غير فعال استان سمنان
حبيبيان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1401/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‎هاي روانسنجي نسخه فارسي مقياس استرس بارداري در رابطه با همگيري كُرونا
عباس زاده رضا(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي روان سنجي نسخهء فارسي مقياس سرسختي ذهني نوجوانان
سيادتي سيد مرتضي(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير فعاليت بدني در منزل بر سلامت جسماني و رواني زنان خانه‌دار در دوران كرونا
كرم الدين مطهره(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تصوير بدني ، بهزيستي روانشناختي و سازگاري روان شناختي دانش آموزان دورة متوسطه ايراني و افغاني
اصغرپور مينا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ميزان خشم و پرخاشگري در رشته‌هاي ورزشي كيكبوكسينگ و شنا با توجه به سطح مهارت
خدادادي موسيري مرضيه(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثيريك دوره تمرين با دستورالعمل كانون توجه بيروني بر تعادل و حافظه‌ي كلامي نابينايان
حسن زاده قاديكلائي فهيمه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‎هاي روان سنجي نسخ? فارسي سياهه تحليل رفتگي در داوران
حبيب پور غلامرضا(تاریخ دفاع: 1398/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسة تأثير آموزش خطي و غيرخطي بر اكتساب و يادداري سرويس ساده واليبال
جنتي مقدم كيميا(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير تصويرسازي ذهني و خودگفتاري انگيزشي بر تعادل ايستا و پوياي ورزشكاران
اورش محمودصالحي مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
أثربخشي برنامه حركتي اسپارك بركاهش اضطراب كودكان
داودي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين استحكامذهني، هوشهيجاني و مقابله با استرس با ميزان بروز آسيب مچ پاي ناپايدار در ورزشكاران
قليان نسرين(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش هاي مبتني بر حضور ذهن بر توجه، برنامه ريزي و پردازش هيجاني ورزشكاران
شاه حسيني ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ظرفيت بازنمايي ديداري در مجموعه‌هاي مجزا و چندگانه همراه با ارائه موازي محرك‌ها
زعيم نيا نرجس(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تمرين مهارت¬هاي تحليل الگوي فوتسال با شبيه ‏‏سازهاي رايانه‎اي بر قابليت تشخيص پاسخ و دقت پيش‎بيني انطباقي
جهرمي الهام(تاریخ دفاع: 1397/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عتباريابي نسخ? فارسي پرسشنام? عملكرد دست در بيماران تصلب چندگانه
ضرغامي فرد عباسقلي(تاریخ دفاع: 1396/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعتباريابي نسخ? فارسي مقياس 12 موردي راه‌رفتن در بيماران تصلب چندگانه و پاركينسوني
پويان فر خليل اله(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تيپ شخصيتي مربي بر كاركردهاي يادگيري مشاهده‌اي و پردازش احساسات
گوديني زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعتباريابي نسخه‌هاي كوتاه و خلاصه شد? آزمون فارسي ارزيابي سيستم‌هاي تعادلي و اثر يك دوره مداخل?‏ ذهني و حركتي بر تعادل سالمندان
سلمان زاده محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته برنامه حركتي اسپارك و نوروفيدبك بر سطح هورمون استرس و ميزان اضطراب كودكان اوتيستيك
صدرالساداتي سعيده سادات(تاریخ دفاع: 1396/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرينات حضور ذهن بر هوش هيجاني و ذهن آگاهي ورزشي بازيكنان واليبال دانشگاه سمنان
علي نقي پور زكيه(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هشت هفته ماساژ كلاسيك ورزشي بر خودكارآمدي و تاب‌آوري بيماران زن و مرد مبتلا به تصلب چندگانه
ظريف كار مريم(تاریخ دفاع: 1396/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر استفاده از دستگاه شبيه ساز و تصويرسازي ذهني حركت فنون خلباني بر عملكرد خلبانان پهپاد
صفري محسن آباد داود(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير محروميت از خواب و مداخله پس‌گستر بر يادگيري ناپيوسته مهارت پرتاب آزاد بسكتبال
قاسمي بهزاد(تاریخ دفاع: 1395/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‌هاي روان‌سنجي نسخ? فارسي مقياس بلند، كوتاه و مركزي جريان در ورزشكاران
بابائي نيك مهشيد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‌هاي روان‌سنجي و هنجاريابي نسخ? فارسي پرسشنام? مهارت‌هاي دستكاري در كودكان اوتيسم
محمد پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‎هاي روانسنجي و هنجاريابي نسخ? فارسي مقياس خود كارآمدي تكليف براي فعاليت‌هاي روزمر? سالمندان
مكبريان منيره(تاریخ دفاع: 1394/03/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح BDNF، شاخص¬هاي سندروم متابوليك و عملكرد حافظه¬ي زنان ميانسال
منتظري منصوره(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط خود نظم‏دهي با موفقيت ورزشي در ورزشكاران مرد و زن ماهر و نيمه ماهر
شبان زينب(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي هاي روان سنجي و هنجاريابي نسخه كوتاه شده فارسي ( مقياس كارآمدي افتادن ، فرم بين المللي ) در سالمندان و بيماران مولتيپل اسكلروزيس ( MS )
عطارزاده فدكي سمانه(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك دوره ماساژ درماني بر بهبود مهارتهاي رفتاري ، اجتماعي و رواني-حركتي كودكان اوتيسم
معناصري حميده(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط سرسختي ذهني و تاب آوري روان شناختي با موفقيت ورزشي در بازيكنان مرد و زن ماهر و نيمه ماهر رزمي ايران
حسن پور آهي فرحناز(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط منبع كنترل و اضطراب ورزشي در دانش آموزان دبيرستاني ورزشكار و غير ورزشكار
محبتي رضا(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك دوره ماساژ ورزشي بر حالات خلقي و شادكامي دانشجويان دختر
ياوري سميه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك دوره برنامه آرام سازي بر اضطراب حالتي –رقابتي و عملكرد بازيكنان فوتبال نيمه ماهر
خسروي جعفري امين(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك دوره برنامه تمرين مهارتهاي روانشناختي (PST) بر مهارت هاي ذهني و عملكرد مردان فوتباليست تيم فوتبال ساحلي شهر سمنان
برزگر فولادي مهدي(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرين ذهني و ويبريشن كل بدن (WBV) بر تعادل سالمندان
قوي سميرا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي( مدل پنج عاملي شخصيتNEO) ورزشكاران آسيب ديده و غير آسيب ديده
كمالي نجف آبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير برنامه حركتي پيشرونده بر بهبود مهارتهاي حركتي كودكان مبتلا به اوتيسم
شهيدي زندي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
يوسف زاده شهري طاهره سادات(تاریخ دفاع: 1392/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روان شناسی کاربردی تندرستی و آمادگی جسمانی
روان شناسی کاربردی تندرستی و آمادگی جسمانی
بدمینتون
بدمینتون
روانشناسی کاربردی تربیت بدنی و ورزش
روانشناسی کاربردی تربیت بدنی و ورزش
ماساژ ورزشی
ماساژ ورزشی
روان شناسی شمشیربازی
روان شناسی شمشیربازی
بدمینتون: راهنمای کامل مربیان و ورزشکاران
بدمینتون: راهنمای کامل مربیان و ورزشکاران
دستگاه داینامومتر با استفاده ازتکنیک مکانیکی کششی با قابلین اندازه گیری مقدار نیروی گروهی افراد
دانشگاه سمنان(2019-06-11)
دستگاه دینامومتر با استفاده از تکنیک مکانیکی کششی با قابلیت اندازه گیری مقدار نیروی گروهی افراد
دانشگاه سمنان(2019-06-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
والیبال 1   (469 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
بدمینتون   (862 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
جامعه شناسی ورزشی   (1023 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
آزمایشگاه رفتار حرکتی   (979 بار دانلود)
رشته : رفتار حرکتی , گرایش : رشد و یادگیری حرکتی
روان شناسی ورزشی   (875 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی (رفتار حرکتی) , گرایش : رشد و یادگیری حرکتی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی
b_golmohammadi@semnan.ac.ir
02333654114

فرم تماس