بهروز گل محمدی

درباره من

دکتر بهروز گل محمدی
image

دانشیار گروه آموزشی تربیت بدنی @ دانشکده علوم انسانی

دکتر بهروز گل محمدی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان...

محقق گوگل

(1402/9/5)

استنادات

60

h-index

4

i10-index

2

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

1398

معاون فرهنگی دانشگاه

1372-1391

مدیر تربیت بدنی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1391-1393

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

1396-ادامه دارد

معاون دانشجویی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1393-1396

رئیس دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

1386-1393

مدیرگروه علوم ورزشی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مربی شنا، بدمینتون و والیبال

برگزاری کارگاه های ماساژ ورزشی کلاسیک

اولویت های پژوهشی

مهارت های ذهنی، روان شناسی ورزشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تدوین و استانداردسازی پرسشنامۀ سنجش هوش حرکتی- جسمانی در جامعۀ ایرانی
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2023)
علیرضا بهرامی, جلیل مرادی*, ^بهروز گل محمدی, مرضیه سادات سجادی نژاد
The impact of extroverted and introverted coach on the functions of observational learning of teenage Basketball players
Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS)(2022)
^بهروز گل محمدی*, بهروز عبدلی, 9412299003
چالش‌های روانشناختی و تحولی افراد در قرنطینه در پاندمی COVID-19: یک مطالعه کیفی
روان شناسی بالینی(2021)
زینب موسوی الملکی, فائزه فرهادی سیادشت*, ^بهروز گل محمدی, مرضیه هاشمی
اثربخشی مدل ذهن‌آگاهی مبتنی بر ارتقای عملکرد ورزشی (MSPE) بر توجه، برنامه‌ریزی و عملکرد ورزشی جودوکاران نخبه
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2020)
9421427003, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^بهروز گل محمدی
مقایسه ادراک موفقیت، سرسختی روانشناختی و نظم جویی هیجانی در بین ورزشکاران با و بدون کاهش وزن
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی(2020)
میثم شاه حسینی*, 9311428015, ^بهروز گل محمدی
تعیین روایی و پایایی نسخۀ خلاصه‌شدۀ آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2019)
^ولی اله کاشانی, منصوره مکبریان*, ^بهروز گل محمدی, 9411293005
آماده سازی نسخۀ کوتاه مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن برای سالمندان
روان شناسی بالینی(2019)
^ولی اله کاشانی*, ^بهروز گل محمدی, سمانه عطارزاده فدکی
تأثیر یک دوره برنامه آرام سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه ماهر فوتبال
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2018)
^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی, 9111295006
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ اجرای روان در بازی‎های کامپیوتری
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2018)
^ولی اله کاشانی*, 9311299001, ^بهروز گل محمدی
اثربخشی برنامه تمرینی اسپارک و نوروفیدبک بر سطح کورتیزول کودکان مبتلا به اوتیسم
روان شناسی بالینی(2018)
^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی, 9411293006
مقایسه اثر استفاده از دستگاه شبیهساز و تصویرسازی ذهنی حرکت فنون خلبانی بر عملکرد خلبانان پهپاد ورزشکار
طب نظامی(2017)
^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی, 9311299005
تعیین روایی عاملی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس بلند اجرای روان در ورزشکاران
مطالعات روان شناسی ورزشی(2017)
9311299001, ^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی
طراحی و ساخت نرم افزار زمان واکنش و زمانبندی پیش بین انطباقی
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی(2017)
^بهروز گل محمدی*
تأثیر محرومیت از خواب و مداخله پس‌گستر بر یادگیری ناپیوسته مهارت پرتاب آزاد بسکتبال
پژوهش در ورزش تربیتی(2017)
^احمد نیک روان*, ^بهروز گل محمدی, 9311299007
Psychometric Properties of the Persian Version of Children’s Active Play Imagery Questionnaire
ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE(2017)
^ولی اله کاشانی*, ^بهروز گل محمدی, منصوره مکبریان
Psychometric Properties of the Persian Version of Children’s Active Play Imagery Questionnaire
ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE(2017)
^ولی اله کاشانی*, ^بهروز گل محمدی, منصوره مکبریان
ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم بین المللی در بیماران تصلب چندگانه
رفتار حرکتی(2016)
^ولی اله کاشانی*, ^بهروز گل محمدی, 9211299004
ارتباط استحکام ذهنی با موفقیت ورزشی در زنان و مردان رزمی کار
مطالعات روان شناسی ورزشی(2016)
9111296003, ^بهروز گل محمدی*, ^ولی اله کاشانی
تاثیر برنامه حرکتی پیش رونده بر بهبود مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2015)
^بهروز گل محمدی, ^حکیمه اکبری
ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی تکلیف برای فعّالیت‌های روزمرۀ سالمندان
روان شناسی بالینی(2015)
^بهروز گل محمدی, ^ولی اله کاشانی, 9211299009
تاثیر برنامه منتخب تعادلی روی توپ و مقاومتی ثبات مرکزی بر تعادل زنان سالمند
(2015)
^بهروز گل محمدی, ^حکیمه اکبری
بررسی تاثیر تمرین ویبریشن کل بدن و تمرین ذهنی بر تعادل مردان سالمند
سالمند(2015)
9011290005, مهدی سهرابی, ^بهروز گل محمدی, نورالدین کریمی, رباب صحاف, مصطفی رحیمی*
مقایسۀ ویژگی های شخصیتی خودپایی و هیجان خواهی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه
(2013)
حسن خلجی, ^بهروز گل محمدی, فهیمه کلانتری
تجزیه و تحلیل مقایسه ای برخی از ویژگی های فردی ورزشکاران ایران وروسیه
(2006)
^بهروز گل محمدی
تجزیه و تحلیل مقایسه ای ارزش های زندگی ورزشکاران ایران و روسیه
(2006)
^بهروز گل محمدی
آسیب های ورزشی
(1998)
^بهروز گل محمدی
گرم کردن و سرد کردن بدن با تمرینات کششی
(1997)
^بهروز گل محمدی
کفش های دوومیدانی را چگونه انتخاب کنیم ؟
(1997)
^بهروز گل محمدی
عقاید نادرست درباره تمرینات ورزشی و ارائه پاسخهای صحیح
(1996)
^بهروز گل محمدی
کوفتگی عضلانی
(1996)
^بهروز گل محمدی
مراقبت و جلوگیری از آسیب های پشت
(1996)
^بهروز گل محمدی
سن و ورزش
(1995)
^بهروز گل محمدی
اثربخشی برنامه حرکتی اسپارک بر اضطراب کودکان
مجله ذهن، حرکت و رفتار(0)
^بهروز گل محمدی, 9512299001
تأثیر خستگی ذهنی حاد بر عملکرد بازیکنان نیمه ماهر بدمینتون
مجله ذهن، حرکت و رفتار(0)
^بهروز گل محمدی, ^وحید کاشانی, 9822293001
پیش بینی شادکامی و سلامت روان دبیران تربیت بدنی بر اساس سرسختی ذهنی
مجله ذهن، حرکت و رفتار(2022)
^بهروز گل محمدی*, ^وحید کاشانی, 9811299009
بررسی تاثیر شبیه سازی رایانه ای فوتبال بر زمان واکنش انتخابی
دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2018-10-25)
9411293002, ^احمد نیک روان*, ^بهروز گل محمدی
تأثیر محرومیت از خواب بر یادگیری ناپیوسته مهارت پرتاب آزاد بسکتبال
دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی(2016-09-29)
^بهروز گل محمدی, 9311299007, ^احمد نیک روان*
Determining the validity and reliability of sport Persian version of effectiveness in fall, international form in the elderly
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی(2015-09-25)
^ولی اله کاشانی, ^بهروز گل محمدی
Comparison of the fear of falling among old women active in water sports and disabled old women
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی(2015-09-25)
^ولی اله کاشانی, ^بهروز گل محمدی
اثر بازی های رایانه ای در زمان واکنش دختران نوجوان
همایش ملی نقش ورزش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار(2015-01-31)
^بهروز گل محمدی, ^فاطمه رضائی
تاثیر برنامه منتخب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی(2014-05-15)
^حکیمه اکبری, ^بهروز گل محمدی
تاثیر بازی های رایانه ای بر زمان واکنش ساده دانش آموزان دختر نوجوان
دومین همایش علمی- دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سمنان(2013-12-16)
^بهروز گل محمدی, ^فاطمه رضائی
مقایسه عزت نفس دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه سمنان
دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی(2013-05-10)
^روح اله حق شناس, ^بهروز گل محمدی
مقایسه زمان واکنش و دقت در پیش بینی بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار
ششمین همایش بین المللی علمی و تجربی یادبود رودیک(2010-06-07)
^بهروز گل محمدی
مقایسه خصوصیات خلقی شمشیربازان ایران و روسیه
همایش بین المللی تربیت بدنی و ورزش(2008-06-03)
^بهروز گل محمدی
شهمیرزاد و گردشگری ورزشی
همایش ملی توانمندیها ، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان سمنان(2008-02-18)
^بهروز گل محمدی
بررسی و مقایسه سطح عزت نفس معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار
همایش تربیت بدنی و ورزش(2006-05-22)
^بهروز گل محمدی
-
خرميان مهديه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
جورابلو سميرا(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
غلامي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
يوسف زاده شهري طاهره سادات(تاریخ دفاع: 1392/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير برنامه حركتي پيشرونده بر بهبود مهارتهاي حركتي كودكان مبتلا به اوتيسم
شهيدي زندي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي( مدل پنج عاملي شخصيتNEO) ورزشكاران آسيب ديده و غير آسيب ديده
كمالي نجف آبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرين ذهني و ويبريشن كل بدن (WBV) بر تعادل سالمندان
قوي سميرا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك دوره برنامه تمرين مهارتهاي روانشناختي (PST) بر مهارت هاي ذهني و عملكرد مردان فوتباليست تيم فوتبال ساحلي شهر سمنان
برزگر فولادي مهدي(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك دوره برنامه آرام سازي بر اضطراب حالتي –رقابتي و عملكرد بازيكنان فوتبال نيمه ماهر
خسروي جعفري امين(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك دوره ماساژ ورزشي بر حالات خلقي و شادكامي دانشجويان دختر
ياوري سميه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط منبع كنترل و اضطراب ورزشي در دانش آموزان دبيرستاني ورزشكار و غير ورزشكار
محبتي رضا(تاریخ دفاع: 1393/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط سرسختي ذهني و تاب آوري روان شناختي با موفقيت ورزشي در بازيكنان مرد و زن ماهر و نيمه ماهر رزمي ايران
حسن پور آهي فرحناز(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك دوره ماساژ درماني بر بهبود مهارتهاي رفتاري ، اجتماعي و رواني-حركتي كودكان اوتيسم
معناصري حميده(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي هاي روان سنجي و هنجاريابي نسخه كوتاه شده فارسي ( مقياس كارآمدي افتادن ، فرم بين المللي ) در سالمندان و بيماران مولتيپل اسكلروزيس ( MS )
عطارزاده فدكي سمانه(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط خود نظم‏دهي با موفقيت ورزشي در ورزشكاران مرد و زن ماهر و نيمه ماهر
شبان زينب(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح BDNF، شاخص¬هاي سندروم متابوليك و عملكرد حافظه¬ي زنان ميانسال
منتظري منصوره(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‎هاي روانسنجي و هنجاريابي نسخ? فارسي مقياس خود كارآمدي تكليف براي فعاليت‌هاي روزمر? سالمندان
مكبريان منيره(تاریخ دفاع: 1394/03/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‌هاي روان‌سنجي و هنجاريابي نسخ? فارسي پرسشنام? مهارت‌هاي دستكاري در كودكان اوتيسم
محمد پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‌هاي روان‌سنجي نسخ? فارسي مقياس بلند، كوتاه و مركزي جريان در ورزشكاران
بابائي نيك مهشيد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير محروميت از خواب و مداخله پس‌گستر بر يادگيري ناپيوسته مهارت پرتاب آزاد بسكتبال
قاسمي بهزاد(تاریخ دفاع: 1395/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر استفاده از دستگاه شبيه ساز و تصويرسازي ذهني حركت فنون خلباني بر عملكرد خلبانان پهپاد
صفري محسن آباد داود(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هشت هفته ماساژ كلاسيك ورزشي بر خودكارآمدي و تاب‌آوري بيماران زن و مرد مبتلا به تصلب چندگانه
ظريف كار مريم(تاریخ دفاع: 1396/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرينات حضور ذهن بر هوش هيجاني و ذهن آگاهي ورزشي بازيكنان واليبال دانشگاه سمنان
علي نقي پور زكيه(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته برنامه حركتي اسپارك و نوروفيدبك بر سطح هورمون استرس و ميزان اضطراب كودكان اوتيستيك
صدرالساداتي سعيده سادات(تاریخ دفاع: 1396/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعتباريابي نسخه‌هاي كوتاه و خلاصه شد? آزمون فارسي ارزيابي سيستم‌هاي تعادلي و اثر يك دوره مداخل?‏ ذهني و حركتي بر تعادل سالمندان
سلمان زاده محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تيپ شخصيتي مربي بر كاركردهاي يادگيري مشاهده‌اي و پردازش احساسات
گوديني زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعتباريابي نسخ? فارسي مقياس 12 موردي راه‌رفتن در بيماران تصلب چندگانه و پاركينسوني
پويان فر خليل اله(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عتباريابي نسخ? فارسي پرسشنام? عملكرد دست در بيماران تصلب چندگانه
ضرغامي فرد عباسقلي(تاریخ دفاع: 1396/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تمرين مهارت¬هاي تحليل الگوي فوتسال با شبيه ‏‏سازهاي رايانه‎اي بر قابليت تشخيص پاسخ و دقت پيش‎بيني انطباقي
جهرمي الهام(تاریخ دفاع: 1397/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ظرفيت بازنمايي ديداري در مجموعه‌هاي مجزا و چندگانه همراه با ارائه موازي محرك‌ها
زعيم نيا نرجس(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش هاي مبتني بر حضور ذهن بر توجه، برنامه ريزي و پردازش هيجاني ورزشكاران
شاه حسيني ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين استحكامذهني، هوشهيجاني و مقابله با استرس با ميزان بروز آسيب مچ پاي ناپايدار در ورزشكاران
قليان نسرين(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
أثربخشي برنامه حركتي اسپارك بركاهش اضطراب كودكان
داودي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير تصويرسازي ذهني و خودگفتاري انگيزشي بر تعادل ايستا و پوياي ورزشكاران
اورش محمودصالحي مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسة تأثير آموزش خطي و غيرخطي بر اكتساب و يادداري سرويس ساده واليبال
جنتي مقدم كيميا(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‎هاي روان سنجي نسخ? فارسي سياهه تحليل رفتگي در داوران
حبيب پور غلامرضا(تاریخ دفاع: 1398/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثيريك دوره تمرين با دستورالعمل كانون توجه بيروني بر تعادل و حافظه‌ي كلامي نابينايان
حسن زاده قاديكلائي فهيمه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ميزان خشم و پرخاشگري در رشته‌هاي ورزشي كيكبوكسينگ و شنا با توجه به سطح مهارت
خدادادي موسيري مرضيه(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تصوير بدني ، بهزيستي روانشناختي و سازگاري روان شناختي دانش آموزان دورة متوسطه ايراني و افغاني
اصغرپور مينا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير فعاليت بدني در منزل بر سلامت جسماني و رواني زنان خانه‌دار در دوران كرونا
كرم الدين مطهره(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي روان سنجي نسخهء فارسي مقياس سرسختي ذهني نوجوانان
سيادتي سيد مرتضي(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگي‎هاي روانسنجي نسخه فارسي مقياس استرس بارداري در رابطه با همگيري كُرونا
عباس زاده رضا(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير انتشار ويروس كرونا بر كيفيت زندگي افراد سالمند فعال و غير فعال استان سمنان
حبيبيان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1401/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير 8 هفته تمرين ورزشي با وزن بدن بر ترس از ابتلا به بيماري كوويد-19 و سلامت عمومي دانشجويان‌
قوانلو مهرانه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني شادكامي و سلامت روان دبيران تربيت بدني براساس سرسختي ذهني
مهدي يي وجيهه(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي نسخه فارسي مقياس نگراني از تصوير بدني مردانه
رمضانلو هادي(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير يك دوره تمرين اسپارك بر روي كيفيت خواب و سطح پرخاشگري كودكان 4 تا 8 سال
محمدنژاد امنه(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير تمرينات واقعيت مجازي بر يادگيري مهارت هاي فوتبال در كودكان
گلچهره مسعود(تاریخ دفاع: 1401/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسة تأثير تحريكات لمسي حركتي و مراقبت كانگورويي بر رشد جسماني نوزادان نارس
ناظم دهكردي ميترا(تاریخ دفاع: 1401/11/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط بين شاخص¬هاي ايمني-التهابي با پاسخ هاي اضطراب رقابتي در ورزشكاران كاراته دختر نخبه طي دوره رقابت
كنشلو مريم(تاریخ دفاع: 1402/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روان شناسی کاربردی تندرستی و آمادگی جسمانی
روان شناسی کاربردی تندرستی و آمادگی جسمانی
بدمینتون: راهنمای کامل مربیان و ورزشکاران
بدمینتون: راهنمای کامل مربیان و ورزشکاران
روان شناسی شمشیربازی
روان شناسی شمشیربازی
ماساژ ورزشی
ماساژ ورزشی
روانشناسی کاربردی تربیت بدنی و ورزش
روانشناسی کاربردی تربیت بدنی و ورزش
بدمینتون
بدمینتون
دستگاه دینامومتر با استفاده از تکنیک مکانیکی کششی با قابلیت اندازه گیری مقدار نیروی گروهی افراد
دانشگاه سمنان(2019-06-11)
دستگاه داینامومتر با استفاده ازتکنیک مکانیکی کششی با قابلین اندازه گیری مقدار نیروی گروهی افراد
دانشگاه سمنان(2019-06-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
والیبال 1   (183 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
بدمینتون   (194 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
آزمایشگاه رفتار حرکتی   (516 بار دانلود)
رشته : رفتار حرکتی , گرایش : رشد و یادگیری حرکتی
روان شناسی ورزشی   (515 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی (رفتار حرکتی) , گرایش : رشد و یادگیری حرکتی
جامعه شناسی ورزشی   (531 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی
b_golmohammadi@semnan.ac.ir
02333654114

فرم تماس